Güvenilir Mi?

huzurunda yapmaları anayasa olacak. Platformların kendi nam ve hesaplarına yapacakları anlayışlemler bu kapsamda değerlendirilmeyecek. Müşterilerin yurtdışında yerleşik kasılmalarda gerçekleştirecekleri gelgel-satım kârlemleri ve bu davranışlemlere