Official

“Official” kelimesi İngilizce menşeli bir söz olup, kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır. “Officium” kelimesi “yer” veya “iş” medlulına gelir. Kelimenin kökeni Roma İmparatorluğu’na derece uzanır ve “officium” terimi, Roma İmparatorluğu’nda el ve hükümet alışverişlerinde kullanılırdı.

Vasat Çağ boyunca, “official” kelimesi, hükümet veya kilise tarafından atanmış bir görevliyi tanımlamak sinein kullanılmaya kellelandı. Bu görevliler, örneğin mevki daireleri veya kiliselerde çeşitli alışverişlerle sorumlu olan kişilerdi.

Giderek, “official” kelimesi henüz geniş anlamlar kazandı ve resmi veya salahiyetli bir konumda mevcut rastgele bir kişbol tanımlamak sinein kullanılmaya kellelandı. Hasetmüzde, “official” kelimesi alelumum hükümet, spor veya iş dünyası üzere resmi bir konumda mevcut kişmüterakki veya kurumları tanımlamak sinein kullanılır.

Özetle, “official” kelimesinin kökeni Latince “officium” kelimesine dayanır ve Roma İmparatorluğu’nda kullanılan bir terimdir. Giderek, söz resmi veya salahiyetli bir konumda mevcut rastgele bir kişbol tanımlamak sinein kullanılmaya kellelamıştır.